Kort om 2try golf

Menneskene bak 2try golf har som i vårt navn kommet tilbake for nye forsøk med golf. Vi møter en meget stor verden av golfere og golfutstyr som gjør oss nysgjerrige fordi vi har også lyst til å få til dette her. Golf krever sin kunnskap og tid, men ikke minst skaper golfen enormt fint samvær og glede. Vi får mange planer og har blant annet begynt å omsette brukte golfkøller fordi også vi handlet ikke helt riktig da vi besøkte vår første garasje. Fra den dag har vi samlet mange golfkøller og annet som vi tester ut, pusser på, omsetter eller selv skaper historie med. Uansett hva vi finner så får det oss til å fundere på hvilken reise denne golfkøllen har vært gjennom og spør om de er klare for nye utfordringer!

"Vi er overbeviste golfkøller skaper mer historie enn vår egen golfhistorie"